Swedbank Arena

30 000 m² tätskikt och skyddslager

Beställare: Arenabolaget i Solna KB
Huvudentreprenör: Peab Sverige AB
Yta: ca 30 000 m²
Utförandetid: 2012/01 – 2012/12

Översiktlig information om objektet

Swedbank Arena ska bli Nordens största, mest moderna och flexibla multifunktionella arena. Arenan möter bl a UEFA:s krav för att kunna arrangera Champions league och EM-slutspel. Vid fotbolls arrangemang med UEFA-status kommer arenan att ha 50 000 sittplatser och vid större konserter 65 000 åskådare. Intill och runt arenan skall byggas bostäder parkeringshus, hotell mm. På dessa ytor skall läggas tätskikt och skyddslager/beläggning. Hemsida Swedbank Arena.

Utförande

Helsvetsad Beta 6000 SA samt 30 mm PGJA skyddslager.
Dilatationsfogar utförs med fogmatta Migupren.

Detaljerad beskrivning av läggningsarbetet

  • Primning med bitumenlösning Nyflow 20
  • Polymermodifierad Beta 6000 helsvetsad
  • 30 mm PGJA som skyddslager
  • Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 6000 SA
  • Dilatationsfogar tätas med fogband Migupren som klarar hetapplicerat tätskikt och har god rörelseförmåga samt bra vidhäftning för Beta 6000 SA
  • I trappor till arenan ca 2700 m² utförs tätskiktet på lika sätt som ovan
    men skyddslagret byts ut till 10 mm mastix

Fogning i beläggning utföres med Beta N2 Fog.