Ölandsbron

Reparation och katodiskt skydd av kantbalk

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: NCC
Längd: 7825 lpm
Utförandetid: 2009 – 2011

Utförande

Bortbilning av inre del av kantbalk, ny pågjutning inkl. integrerat katodiskt skydd, samt rivning av asfalt och tätskikt ca 450 mm in i brobana från kantbalk ner till konstruktionsbetong. (NCC)

Sprutapplicerat tätskiktsmembran 4 mm typ Matacryl Machine (Metylmetaakrylat, MMA) appliceras i två lager (2 + 2 mm) ca 450 mm in i brobana (Överlappar befintlig Mastix) samt ca 60 mm upp på kantbalk. (DAB)

Detaljerad beskrivning av tätskikt

  • Sandblästring av yta
  • Primning med Matacryl Primer
  • Spackling av ojämnheter och svackor med Matacryl WL samt DAB-mix (blandning av filler och kvarts)
  • 1:a lager: sprutmembran 2 mm med Matacryl Machine
  • Frånfallskil från kantbalk ut mot brobana med Matacryl WL Samt DAB-mix
  • 2:a lager: sprutmembran 2 mm med Matacryl Machine. Membranet sandas upp med kvarts för att det skall bli en bättre vidhäftning mellan akrylatet och ovanpåliggande vägmassa.

DAB utför även fogningen med N2 Fog efter det att beläggningen utförts.