Nya Karolinska Solna

23 000 m² P-däck

Beställare: Stockholms läns landsting (SLL)
Projektbolag: Swedish Hospital Partners AB
Huvudentreprenör: Skanska Healthcare AB
Yta: ca 23 000 m²
Utförandetid: 2012/03 – 2012/11

Översiktlig information om objektet

Projektering och uppförande av sjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS) omfattar 700 vårdplatser, 100 patientbesökssängar, forsknings­labora­torier och servicebyggnader för 6000 anställda och 1000 forskare samt studenter.
 
Projektet genomförs i form av ett offentligt finansieringsiniativ varvid SLL har ingått ett avtal (”projektavtal”) med projektbolaget för konstruktion och byggnation samt drift och underhåll av sjukhuset. Projektbolaget har sedan utsett beställaren (via huvudavtalet) att verkställa utformningen och uppförandet av sjukhuset NKS (huvudentreprenaden).

Se filmer på Nya Karolinska Solnas hemsida.

Utförande

Inom sjukhusområdet uppförs ett p-däck i fyra plan där Dab har blivit anlitade att lägga tätskikt och beläggning i ramper och parkeringsytor.

Detaljerad beskrivning av tätskikt

  • Primning med Beta M-primer
  • Polymermodifierad Beta 4000 helsvetsad 30 mm PGJA med inblandning av vax och dolomitkross i ytan
  • Beläggningen piggvalsas i ramperna
  • Vertikalt tätskikt med uppvik av Beta 4000 SA samt 40 mm Beta H-list
  • På översta planet görs ett högre uppvik som täcks av plåt med fog i överkant
  • Dilatationsfogar inom p-däcket utförs med fogbrygga typ Migua