Tätskiktsarbeten

Vattentäta ytor ger lång livslängd och hög säkerhet för broar, vägar och byggnader. Vatten, syre, salter och föroreningar orsakar stora skador på byggnadskonstruktioner, men det går att skydda sina investeringar. Vi utför tätskiktsentreprenad på både nybyggnads- och reparationsarbeten.

För bästa resultat lägger vi oftast tätskiktet direkt på konstruktions­betongen. På så vis förhindrar vi att vatten transporteras under tät­skiktet om en skada skulle uppstå i framtiden. Ovanpå tätskiktet kan man i princip utföra vad man vill med begränsning av alltför höga punktlaster.

Unika tätskiktssystem

Söker du ett tätskikt med goda köldegenskaper, spricköverbryggande förmåga och skarvbrottböjning eller kanske ett lättskött isolerande skikt med estetiskt tilltalande yta? DAB har fyra unika system för vatten­tätning av broar, P-däck, P-hus, balkonger, innergårdar, gårdar, terrasser och plana tak.

System B2A
– ett ”bombsäkert” tätskikt. B2A är ett tvåskiktssystem med kombination av isoleringsmatta och beläggningsgjutasfalt. Ytorna kan trafikeras av gummihjulsfordon och mindre banddrivna fordon. B2A motsvarar högsta standard av säkerhet och utförande.

System B2B
– ett rotsäkert tätskikt. B2B är ett tvåskiktssystem med kombination av isoleringsmatta och asfaltsmastix pmb. Ytorna kan trafikeras av luft­gummi­hjulförsedda handkärror. Innan påförande av överbyggnad ska ytor friställas för besiktning.

System BETA
– tål rörelser i underlaget. System BETA är en enskiktsisolering med dokumenterat goda egenskaper. Tätskiktet svarar upp till hårt ställda krav på köldegenskaper, spricköverbryggande förmåga och skarv­brottböjning enligt Trafikverkets Bronorm.

System gjutasfalt
System gjutasfalt bygger på gamla traditioner och har med åren renodlats och förbättrats. Systemet är löslagt mot underlaget. Gjutasfaltens stora fördel är att den har mycket liten känslighet för ojämna underlag.

System Matacryl
Tätskiktsmembran avsedda för applicering på såväl betong, stål som träkonstruktioner. Produkterna är baserade på en snabbhärdande akrylharts som skapar en stark, fogfri och flexibel ytbeläggning. Matacryl kan appliceras manuellt eller med specialspruta.