Betongarbeten

Betong är ett hållbart material när det används under rätt förutsättningar och får regelbundet underhåll. Sedan mer än tio år tillbaks har vi stadigt vidareutvecklat vår kompetens inom betongentreprenader och är idag en komplett samarbetspartner för både nybyggnation och renovering.

Uppdrag

Vi arbetar idag både med nybyggnation och reparationer av betongkonstruktioner. I många fall består uppdraget av ett totalåtagande där vi ansvarar för hela processen, andra kunder väljer att använda vår kompetens till ett enskilt eller särskilt komplicerat moment. Vi utför nybyggnad av bland annat broar, stödmurar och vattenkraftverk. Bland våra uppdrag med underhåll och renovering finns dammreparationer, fasadrenoveringar och reparationer av broar, parkeringsdäck, garage, slussportar, tunnlar mm.

En komplett partner

I vårt arbete med betongbyggnation och renoveringar ingår de allra flesta moment. Vi demolerar och gjuter kantbalkar, förstärker pelare, vattenisolerar och gjuter bjälklag, armerar,  formsätter och impregnerar. Vi arbetar även med håltagning, vattenbilning och mekanisk bilning för våra uppdragsgivare.