Entreprenad

Totalåtagande eller underentreprenad - i våra uppdrag med nybyggnationer och renoveringar kan vi ta ett helhetsansvar för  processen eller komma in och utföra ett enskilt arbetsmoment. I de projekt där vi fungerar som helhetsleverantör får du tillgång till hela vår samlade kompetens. Då kan vi tillsammans med dig och våra underleverantörer anpassa varje arbetsmoment till omständigheterna på plats. Med långsiktiga och hållbara lösningar som resultat. Vi kallar det helhetsåtagande.

Robusta betongfundament, täta bjälklag och tåliga golvytor - det är några resultat av våra vanligaste tjänster. Vårt långvariga arbete med tätskikt och betong har även fört med sig att vi idag ofta används som remissinstans i frågor som rör vår bransch. Denna kompetens kan du dra nytta av vid besiktningar och konsultationer.