Tätskikt Norge

  • Støpeasfaltdekker på betongflater (p-hus . utearealer) .
  • Brumembran  (topeka 4s, papp)
  • Pappmembraner på fasta underlag
  • Kombinasjons membraner av disse
  • Asfaltfuger på bruer
  • Fugeterskler ved brufuger
  • Hulkiler som tettning mellom vegg og gulv
  • Tetting av sprekker på veger
  • Salg av støpeasfaltblokker