Tätskikt Sverige

Tätskiktsprodukter

Asfaltmastix PMB

Varmblandad isoleringsmassa avsedd som tätskikt på broar. Asfaltmastix kan även användas i kombination med tätskiktsmatta på gårdar och terrasser (system B2B). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.

Pdf

Beta 4000 SA

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av parkeringsdäck, terrasser mm. Används i kombination med gjutasfalt.

Pdf

Beta 6000 SA

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av broar, parkeringsdäck, terrasser, mm. Uppfyller Trafikverkets krav.

Pdf

Beta A-primer

En härdplast avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav.

Pdf

Beta Epoxiprimer

En epoxi avsedd för försegling av betongytor före isolering med Beta 6000 SA. Uppfyller Trafikverkets krav.

Pdf

Beta H-list

Polymermodifierad bitumenlist för anslutning av gjutasfaltbeläggningar mot väggar, pelare mm i parkeringshus.

Pdf

Beta R-epoxiprimer för stål

En epoxi avsedd för försegling av stålytor före isolering med Beta SBM. Uppfyller Trafikverkets krav.

Pdf

Beta R-epoxi tix

En pigmenterad tixotrop epoxi avsedd för försegling av tätskikt och gjutskarvar mm. Uppfyller Trafikverkets krav.

Pdf

Beta SBM – Steel Bridge Membrane

Vattentätt elastiskt membran (SBS modifierad bitumen) avsett för vattenisolering av stålbroar. Godkänd enligt Bronorm.

Beta N2-fog

En högelastisk SBS modifierad bitumenfogmassa avsedd för fogar på flygfält, broar samt rörelsefogar på p-däck mm. Uppfyller Trafikverkets krav och SS-EN 14188-1 typ N2.

Pdf

Beta-spackel

Används tillsammans med våra isoleringsmattor för att snabbt avjämna mindre ojämnheter i underlaget.

Pdf

Beta B primer

En snabbtorkande bitumenprimer godkänd ihop med Beta 6000 SA.

Pdf

Beta M primer

En bitumen/gummibaserad primer med höga elastiska egenskaper. Beta M-Primer är avsedd att användas som primer under Beta 4000 SA eller Beta 6000 SA, för att förbättra vidhäftning mellan underlag och membran.
Pdf-er:

PGJA / Daboleum

Varmblandad gjutasfaltmassa avsedd som vattentätt skydds-, bind- och slitlager på broar, p-däck och fastigheter. Används med fördel i kombination med isoleringsmatta (system B2A). Uppfyller Trafikverkets krav på långtidsuppvärmning och SS-EN 12970.
Pdf-er: