Gjutasfalt

Två asfaltverk med ambitioner

Med Sveriges största gjutasfaltverk förser vi inte bara Väst- och Sydsverige med asfalt och gjutasfalt, utan även våra avdelningar i Köpenhamn och Oslo. Våra asfaltverk är specialbyggda för att kunna leverera samtliga på marknaden förekommande gjutasfaltmassor, även de specialmassor som norska Vegvesendet kräver mm.

Säker kvalitet

Med egen tillverkning och ett eget laboratorium kan vi både utveckla nya produkter och garantera säkra leveranser med hög kvalitet. Samtliga asfalt- och gjutasfaltmassor tillverkas enligt Europastandard samt Trafikverkets, Veidirektoratet och Vejvesendets krav.

EG-certifierad verksamhet

Vårt laboratorium är ackrediterat och vår tillverkning är EG-certifierad, vilket betyder att våra testdata är korrekta och att våra produkter uppfyller kraven i de gemensamma regler som EU har fastställt. Ett ackrediterat laboratorium skapar förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta att utveckla nya produkter till nytta för både dig som kund och vår gemen­samma miljö.