Tätskikt Danmark

Förutom de tätskiktsprodukter som finns för den svenska marknaden har vi ytterligare två som är godkända för den danska marknaden.

Beta 5100 LS

Ett vattentätt SBS-modifierat elastiskt membran, kallas också Svejsepap SBS. Avsett för broar i kombination med Beta 5000 US. Godkänd av Veidirektoratet.

Pdf

Säkerhetsdatablad

Beta 5000 US

Ett vattentätt elastiskt membran (SBS modifierat) avsett för broar i kombination med Beta 5100 LS. Godkänd av Veidirektoratet.