Bolag

DAB startade 1986 och drev från början tätskiktsentreprenader på broar och parkeringsanläggningar i Göteborg med omnejd med hjälp av kontrakterade underentreprenörer.

Via kompanjonskap, nyanställningar, nyetableringar och förvärv har företaget vuxit till att bli en av Skandinaviens ledande företag inom tätskikt, gjutasfalt och betongrenoveringar.

Företagets mål är att vara den perfekta partnern inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk.

Etableringar finns i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret ligger i Göteborg med regionkontor i Stockholm, Arbrå, Arboga, Helsingborg, Oslo och Roskilde.

DAB ingår i DAB Group och äger även företagen CBS Bygg och Anläggningsservice AB, Dansk Støbeastfalt Aps samt 51 % i Specialdekker AS.

Två asfaltverk ägs idag som är specialiserade på tillverkning av gjutasfalt i Kungälv och Roskilde, Danmark.