Affärsidé

DAB ska vara den perfekta partnern och det ledande bolaget inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk. Vårt arbete präglas av innovation, trovärdighet och ett sympatiskt agerande.