DAB Group

Huvudkontor, Västra Frölunda

DAB AB, Örlogsvägen 15

426 71 V. Frölunda, Sverige

Telefon 031-65 00 60,

Fax 031-65 46 80

info@dabgroup.se


VD

Mikael Kinnmark
Mobil 070-967 88 30

Kvalitets-,  Miljö- och Arbetsmiljöansvarig

Sophie Wikström
Tel. 031-69 71 37
Mobil 0709-67 88 42

Karta