Miljöpolicy

"Spesialdekker ska i sina åtaganden verka för optimal resurs- och energianvändning med minimal miljöpåverkan samt lång livslängd"

"Vår ambition är att ständigt sträva efter förbättring och att företagets anställda såväl som leverantörer och kunder engageras i arbetet."

Alla medarbetare ska i sitt dagliga arbete verka för att miljöpolicyn följs.

Våra miljömål är att:

  • Bidra till minskad klimatpåverkan vid tillverkning, utläggning samt val av material och produkter.
  • Spesialdekker ska förknippas med ett aktivt miljöarbete. 
  • Öka användningen av återvinningsbara material och produkter. 
  • Minska användningen av skadliga produkter.