Kvalitetspolicy

"Spesialdekker ska vara den perfekta partnern och det ledande bolaget inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk. Vårt arbete ska präglas av innovation, trovärdighet och ett sympatiskt agerande"

"Vår ambition är att ständigt sträva efter förbättring och att företagets anställda såväl som leverantörer och kunder engageras i arbetet."

Våra kvalitetsmål är att:

  • Vårt agerande skall leda till nöjda kunder och förbättringar av verksamhetens processer. 
  • Uppfylla gällande lagstiftning och kunds krav, samt där så är tekniskt och ekonomiskt rimligt överträffa ställda krav. 
  • Minimal negativ miljöpåverkan samt god ekonomi skall uppnås via lång teknisk livslängd för våra produkter och tjänster. 
  • Samarbete med kvalitets- och miljömedvetna partners.