KMA

Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö

En hög och jämn kvalitet är något du kan förvänta dig när du arbetar tillsammans med Spesialdekker. Vi arbetar systematiskt med att förebygga kvalitetsbrister och eliminera risker för att problem ska uppstå. För att kunna behålla vår ledande ställning är det nödvändigt att vi ständigt förbättrar våra produkter och metoder samtidigt som vi skapar en bra och säker arbetsmiljö för alla anställda. I det arbetet engagerar vi såväl våra medarbetare som leverantörer och kunder.