Infrastruktur

Luftföroreningar, vatten och mekaniskt slitage skapar stora investeringsbehov i den infrastruktur som är en förutsättning för att samhället ska fungera. I dag är många av de broar som byggdes på 60- och 70 talet i stort behov av reparationer och underhåll för att fortsätta vara säkra. Med egna asfaltverk, unika tätskiktssystem och gedigen erfarenhet av att skydda broar, tunnlar och vägar har vi blivit ett av Skandinaviens ledande företag inom renovering och reparation av broar, vägar, tunnlar och andra offentliga konstruktioner.

Nybyggnation

Vi isolerar och belägger konstruktioner över hela Skandinavien med hjälp av tätskiktsmattor, gjutasfalt, härdplaster och termoplaster. Våra beläggningssystem är framtagna och godkända för de typer av broar som byggs i Sverige, Danmark och Norge.  Vi fick till exempel förtroendet att bygga en ny infartsbro över skidbacken i Idrefjäll.

Reparation och renovering

I vårt arbete med reparationer har vi utvecklat nya arbetsmetoder som i dag blivit standard och normgivande för betongarbete. Vi kan i dag isolera, reparera och renovera alla former av betongkonstruktioner. Ölandsbron är ett exempel där vi bland annat har bilat bort kantbalkar, gjutit nya och applicerat ett nytt tätskiktsmembran.

Exempel på uppdrag:
Broar
Tunnlar
Akvedukter
Vägar

Med två egna asfaltverk kan vi inte bara förse stora delar av Sverige med asfalt och gjutasfalt, utan även leverera till Norge och Danmark. Verken kan leverera samtliga på marknaden förekommande gjutasfaltmassor, även de specialmassor som Norska Vegvesendet kräver.