Industri

Vår kompetens inom betongarbeten och reparationer kommer väl till pass inom affärsområdet Industri. Reparation av kraftverksdammar, vattentorn, och reningsverk är idag en stor och viktig del av vår verksamhet.

Tåliga strukturer

Vatten sliter. Därför får vi allt fler uppdrag inom renovering av viktiga strukturer som kraftverk, slussportar och kajer. Med tåliga strukturer och täta beläggningar kan byggnadsverk klara såväl saltvatten som rinnande sötvatten utan att påverkas.

Vi arbetar också med nyproduktion. Ibland kommer vi in och gör ett eller flera moment i arbetet, andra gånger gör vi ett totalåtagande med ansvar över hela processen. Detta gjorde vi till exempel när vi i hård konkurrens fick uppdraget att bygga ett nytt vattenkraftverk åt Ytterhogdals Elkraft AB. Uppdraget omfattade att riva den gamla kraftstationen och bygga en ny på samma plats.

Exempel på uppdrag:
Kraftverksdammar
Vattentorn
Reningsverk
Vattenkraftverk
Kajer

Täta tak och slitstarka golv

Våra tåliga tätskikt och tuffa golvbeläggningar är som gjorda för industrins höga krav. Industrimiljöer utsätts för ett kontinuerligt slitage vilket gör det lönsamt med regelbundet underhåll och renovering i god tid. Det har många av våra uppdragsgivare insett.

Vi lägger slitstarka golv i såväl flygplatsterminaler som lager. Gjutasfalt på lastbryggor ger lång livslängd och en säker arbetmiljö med minimal halkrisk. På samma sätt tätar vi tak och ser till att tillverkningsindustrin får nya tåliga golv som tål både syror och salter utan att ta skada. Att arbetet ska gå snabbt är en självklarhet. Flera av våra golvbeläggningar tål belastning redan efter några timmar.

Exempel på uppdrag:
Tak
Industrigolv
Godsterminaler
Storlager
Lastbryggor