Fastighet

För fastighetsägare är det viktigt att skydda fastighetens alla delar från slitage och skador. Parkeringsdäck och innergårdar är konstruktioner som är särskilt drabbade av nedbrytning. Miljöföroreningar och vatten samverkar med urlakning och frost för att göra tidigare gedigna konstruktioner försvagade och till slut farliga. Underhåll och reparationer är investeringar som lönar sig. 

Nybyggnation

Det lönar sig att göra rätt från början. Med god isolering skyddas den underliggande strukturen från nedbrytning och får ett långt liv. Våra tätskikt kan läggas på både prefabkonstruktioner och platsgjutna nybyggnadsobjekt. Genom att blanda i till exempel marmorkross eller måla ytan så blir den både lättstädad och snygg.

Reparation och renovering

Många fastighetsägare har upptäckt att deras parkeringsanläggningar, gårdar, terrasser och balkonger måste renoveras och repareras. Läckage är vanliga men också kraftiga skador på pelare och andra bärande konstruktioner.

Tillsammans med våra uppdragsgivare har vi utvecklat system där varje renovering kan anpassas till många olika förutsättningar. Vi kan till exempel reparera både platsgjutet eller prefabricerat, målat och omålat, varmgarage och kallgarage, vattenisolerat och oisolerat, olika former av beläggningar samt avvattningssystem med mera.

I äldre kulturbyggnader hittar man ofta tätskikt av gjutasfalt på balkonger, innergårdar mm. Det är ett väl beprövat system som vi använder på platser som kräver det lilla extra.

Exempel på uppdrag:
Parkeringsdäck
Parkeringshus
Plana tak
Balkonger
Terrasser
Innergårdar
Gårdar